Handelsbetingelser

Bestilling
Bestilling af varer kan bestilles hos Anna Klip, via telefon/email/brev eller via vores hjemmeside på www.annaklip.dk.

Priser
Der tages forbehold for trykfejl, pris-og kursændringer.
Alle priser er inkl. moms.
Priser 01.01.2015.

Levering
I tilfælde af forsinkelse kan kunden alene ophæve aftalen og kun, hvis forsinkelsen overstiger 3 uger. Kunden har i så fald alene ret til at få tilbagebetalt allerede erlagt vederlag, og kunden kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse.
Hvis aftalen med kunden omfatter flere varer/ydelser, og der foreligger forsinkelser eller mangler ved en del af leverancen, er kunden forpligtet til at betale for de varer/ydelser, der er leveret rettidigt og/eller uden mangler.
Har kunden efter disse vilkår ret til at ophæve aftalen, gælder denne ophævelsesadgang alene den forsinkede eller mangelfulde del af leverancen.
Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra vores leverandører er forsinkede.
Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer.

Forsendelse
Forsendelse foretages med Postens Erhvervspakker, Postens Kontraktkørsel eller iflg. aftale og er for kundens regning. Forsendelser under kr. 2.000,- ekskl. moms tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 95,- ekskl. moms. Ved forsendelse pr. efterkrav gennem Post Danmark opkræver Post Danmark et postopkrævningsgebyr på kr. 15,- inkl. moms.

Betalingsbetingelser
Betaling for ordrer optil kr. 10.000,00 kan ske med følgende betalingskort: Dankort og Visa/Dankort. Anna Klip anvender en betalings-gateway der garanterer, at alle kortdata sendes krypteret, og alle afgivne kortoplysninger er sikrede.
Anna Klip accepterer efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed at levere varer/ydelser på kredit.
Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

Forsinket betaling
Ved forsinket betaling påløber der morarente svarende til 2 % pr. måned og et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. Anna Klip udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso.

Reklamation
Garanti
Returret
a. Kunden har returret indtil 8 dage efter leveringen på den af kunden opgivne adresse. Varen skal returneres i original og ubrudt emballage. Ordrer på skaffevarer kan dog ikke annulleres eller returneres, med mindre varen er væsentligt behæftet med mangler. Ved køb af software og/eller lyd- eller billedoptagelser gælder returretten kun, så længe kunden ikke har brudt forseglingen. Kunden afholder selv omkostningerne ved returnering af varer til Anna Klip, og bærer selv risikoen for varen indtil modtagelse ved Anna Klip.
b. Varer, der returneres, skal være forsynet med et returnummer udleveret af Anna Klip. Returnummeret udleveres ved at kontakte info@annaklip.dk med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer. Forsendelser der ikke er behørigt mærket med returnummer afvises.
c. Kunden har ret til at få returneret et beløb svarende til den af kunden erlagte pris for varen, når Anna Klip har godkendt den returnerede vare. Håndteringsomkostninger, forsikring, gebyrer mv. returneres ikke.

Ansvarsbegrænsning
I det omfang Anna Klip i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig overfor køberen, er Anna Klip ansvar begrænset til produktansvaret, og omfatter således ikke ansvar for eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab m.v. Anna Klip påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.
Anna Klip– jan/2015
****